Üst Yönetim Taahhüdümüz

Arme Araştırma Risk Yönetimi Mühendislik Eğitim Ve İstisnai Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti üst yönetimi olarak; TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardı kapsamında “A Tipi” muayene kuruluşumuzun faaliyetlerinin tarafsızlık ve müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması doğrultusunda sürdürülmesi için aşağıdaki şekilde davranacağımızı taahhüt ederiz:

  • Muayene sonuçları konusunda çalışanlara baskı yapmayacaktır.
  • Bütün ilgili taraflara ayrım yapmaksızın hizmette bulunacaktır.
  • Muayene sırasında edindiği bilgilerin gizliliğini koruyacak ve ilgili müşteri dışında yapılan muayene ile ilgili herhangi bir bilgiyi, dokümanı, veriyi üçüncü şahıslara vermeyecektir. Kanunlar gereğince veya sözleşme kapsamındaki taahhütleri ile gizli bilgileri ifşa etmek için yetkilendirilmesi durumunda, kanunen yasaklanmadığı durumlarda, Firmayı sunulacak bilgiler hususunda bilgilendirecektir.
  • Bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik, karar alma ve verdiği hizmetlerle ilgili olarak dürüstlüğüne ve onuruna zarar verebilecek, verilen hizmeti olumsuz yönde etkileyebilecek ticari, mali ve diğer baskılardan uzak olacaktır.
  • Şirketimizin faaliyet yürüttüğü diğer alanlarda yapılan çalışmalar muayene kuruluşunun tarafsızlık ve müşteri bilgilerinin gizliliği ilkelerine uygun olarak yürütülecektir. Bu amaçla Muayene Kuruluşu’muz şirket içinde muayene sonuçlarını etkileyen tüm konularda yetkili Teknik Yönetici’ler tarafından yönetilen özel bir birim olarak yapılandırılmıştır.