İlkelerimiz

Arme, danışmanlık kavramının harcının, bilgi, deneyim ve güvenilirliğin yanı sıra şeffaflık, meslek sevgisi ve insani iletişimle karılması gerektiğine inanır. Günümüzde içi boşaltılmış bu kavramın özgül ağırlığını omuzlarında hisseder ve irili ufaklı tüm projelerinde bu sorumluluk duygusuyla çalışır. Buna göre Arme’nin kılavuzu olan ilkelerimiz genel hatlarıyla aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

İlkelerimiz

 • Arme, müşterileriyle güven ve şeffaflık ilkesi üzerinden ilişki kurar
 • Arme, üstlendiği tüm projelerde hesap verebilirlik zeminini oluşturur
 • Arme, tüm projelerini ulusal / uluslararası mevzuat ve standartlara referans vererek yürütür
 • Arme, evrensel bilginin yerel süzgeçlerden geçirilerek yorumlanmasını ve işe dönüştürülmesini önemser
 • Arme, müşterisinden başka üçüncü taraf ve tedarikçilerle akçeli ilişki kurmaz
 • Arme, ticaretin etik ilke ve yazılı kurallarından ayrılmamayı taahhüt eder
 • Arme, kendi uzmanlık alanları dışındaki projelere talip olmaz
 • Arme çalışanları ve danışmanlarının emeğine saygılıdır
 • Arme, müşterilerinin ve hizmet verdiği kişi ve diğer kurumların öneri, şikayet ve eleştirilerine açıktır
 • Arme, sürekli gelişime inanır
 • Arme, tüm projelerine aynı titizlikle yaklaşır
 • Arme, hizmet verdiği sektörlerdeki sosyal, ekonomik, politik sorunlara karşı duyarlıdır
 • Arme, sosyal sorumluluk anlayışı gereği çeşitli projeler geliştirmeye ve içinde yer almaya açıktır
 • Arme, bir işveren ile iş ilişkisine girmiş olmakla mesleki bağımsızlığın farklılığının farkındadır ve bu farkındalığa uygun davranır
 • Arme, uzmanlaşmanın ve yorulmamanın, merak duygusunu kaybetmemekten geçtiğine inanır
 • Arme, hizmet alanlarında uluslararası iş birliği geliştirmenin önemine inanır
 • Arme, güvenli bir yaşamın bazen de istisnai çözümlere ihtiyaç duyduğunu düşünür.