HAZOP Risk Analizi

HAZOP çalışmalarında istisnai çözümlere odaklanan Arme mühendisliği ile fark yaratıyoruz.

Meşhur kimya mühendisi Trevor Kletz tarafından geliştirilen HAZOP (Hazard and Operability – Tehlike ve İşletilebilirlik) çalışmaları başlangıçta kimya sanayi için oldukça önemli bir analiz yöntemi olarak kullanıldıysa da, günümüzde kesikli ya da sürekli pek çok proseste bu analiz yöntemi uygulanmaktadır.

Ciddi bir proses ve güvenlik bilgisi gerektiren HAZOP’un uygulanmasının avantajlarının yanı sıra, zamana yayılması bakımından taşıdığı handikapları Arme aracılığıyla aşmanızı mümkün kılıyoruz.

HAZOP (Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi) risk analizi ve proses mühendisliğinde kullanılan çok değerli bir araçtır. Dünya çapında birçok endüstri tarafından uygulanan bu aracın amacı, güvenlik veya çevresel risk oluşturabilecek potansiyel tehlikeleri ve operasyonel sorunları tespit etmektir. Bu analizin etkin kullanımı sayesinde paydaşlar, uygulama öncesinde süreç ve sistemlere derinlemesine bakabilmektedir. Bu, beklenmedik sonuçların ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olarak planlamacıların ve yöneticilerin bilinçli kararlar almasını sağlar. Tehlike ve İşletilebilme Çalışmalarının, Hata Modları ve Etkileri Analizi gibi diğer risk değerlendirme yöntemleriyle birlikte, herhangi bir endüstriyel sistemin veya sürecin bütünlüğünü sağlamak için kapsamlı bir araç seti sağlar.

Hazop Çalışma Yöntemimiz

HAZOP çalışmasını üstlendiğimiz projelerde aşağıdaki ana başlıklara uygun bir çalışma yöntemi uyguluyoruz:

 • Proses akış diyagramlarının incelenmesi
 • P&ID incelemesi
 • Güvenlik bilgi formlarının incelenmesi
 • Saha incelemesi
 • Ekibin oluşturulması
 • P&ID düğümlerinin belirlenmesi
 • Düğümlerin tasarım niyetinin belirlenmesi
 • Proses parametrelerinin belirlenmesi
 • Sapma kelimelerinin belirlenmesi
 • Tehlike ve İşletilebilme Çalışmalarının çalışma sayfasının hazırlanması
 • HAZOP raporunun hazırlanması
 • Bulguların ve tavsiyelere ait sunum

Hazop Hizmetlerimiz

 • Borulama ve enstrüman diyagramlarının (P&ID) incelenmesi, hazırlanması
 • Proses akış diyagramlarının incelenmesi, hazırlanması
 • Güvenlik Bilgi Formları’nın (GBF-MSDS) incelenmesi, hazırlanması
 • Takımların oluşturulması
 • HAZOP liderliği
 • HAZOP raporlaması
 • HAZOP eğitimleri

Hazop Hakkında En Çok Sorulan Sorular

HAZOP, Hazard ve Operability Analysis (Tehlike ve İşletilebilme Analizi) kelimesinin kısaltılmasıdır. Bir sistemin risklerini tehlikelerini ve
operasyonel süreçlerini tanımlamak için kullanılan bir metotdur. 1977 yılında Trevor Kletz tarafından geliştirilmiş ve Kimya Endüstirileri Derneği Tarafından yayınlanan klavuz ile kullanımına başlanmıştır. 

Çalışmanın temel amacı olası risk senaryolarını belirlemek ve bu olasıklıklara karşı önlemler almaktır.

Klavuz kelimeleri ve proses değişkenlerinin birşleştirilmesi bu analizin temel yapısını oluşturur. Süreç değişkenleri ve tasarlanan çalışma sisteminden farklılaştığı durumlarda neler olacağı belirlenir.

Temel olarak bir işletmedeki tehlike barındıran bölgeler incelenir ve olası tehlike senaryoları hazırlanır. hazırlanan senaryolar içerisinde tehlike analizleri yapılır ve istenmeyen olaylardan kaçınmanın yolları bulunur.

Proses Parametreleri endistüriler arasında farklılık göstermektedir. Bir yakıt buharlaştırıcısı projesi için örnek parametreler akış, basınç, sıcaklık, seviye, yoğunluk, karışım, titreşim, drenaj, deşarj, gibi çeşitli parametreler olabilir.

Her süreçte farklı sorunlarla karşılaşılabileceği için başlıklar değişebilmektedir. Fakat genel olarak kullanılan başlıklar: kılavuz kelime, proses parametresi, sapma, sebepleri, sonuç, önlemler, önerilen tedbirler vb. şeklinde sıralanabilir.

Ağırlıklı olarak kimya endüstrisi olmak üzere ilaç petrol gaz ve nükleer sektörlerinde kullanılır. olası istenmeyen senaryoları açığa çıkardığı ve bu senaryoların gerçekleşmemesi için önlemlerin alınmasını sağlayan bir metod olduğu için çeşitli riskleri barındıran bütün işletmelerde kullanılması tavsiye edilir. 

Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HAZOP), işletmelerin kullanabileceği en önemli risk yönetimi araçlarından biridir. Çeşitli endüstriyel ortamlardaki potansiyel tehlikeli olayları, operasyonları ve koşulları analiz etmek için sistemik bir yaklaşımı teşvik eder. Bu yöntem, hem bu tür olayların sonuçlarının belirlenmesine, hem de oluşturabilecekleri tehdidin azaltılmasına yardımcı olur. HAZOP analizi sayesinde şirketler, işyerinde farkındalık ve hesap verebilirlik kültürünün artmasıyla sonuçlanan güvenlik protokolleri ve önleyici tedbirler geliştirebilir, bu da yükümlülüklerin azalmasına ve daha fazla kurumsal verimliliğe yol açar. Dahası, bu analiz, karar vericilere işletmelerinin operasyonları hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayarak dış faktörlerin şirketin büyümesini nasıl etkilediğini daha iyi anlamalarına olanak tanır. Kısacası, bu analiz günlük risk yönetimi politikalarına dahil edilerek güvenli, üretken ve rekabetçi kalmak isteyen işletmeler için değerli bir araç olabilir.