Muayene Kuruluşu

Politika

ARME muayene kuruluşunun ana politikası; müşterilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki taleplerinin ilgili Kanun, Yönetmelik, ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak en üst düzeyde ve sürekli gelişen bir doğrultuda gerçekleştirilmesidir.

İlke, Değer ve Hedefler

 • ARME faaliyetlerini TS EN ISO/IEC 17020 standardında belirtilen, tarafsız ve bağımsız muayene kuruluşu olarak yürütür.

  Bu doğrultuda ilke, değer ve hedefler;
  • Müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve toplumla güven ortamı oluşturacak bir çalışma sistemi oluşturmak,
  • Çalışmaları ekip anlayışı içinde birbirini destekleyerek başarıyla bitirmek,
  • Sürekli gelişmeyi hedeflemek,
  • Toplumun ve çevrenin ayrılmaz bir parçası olunduğunun bilinciyle çalışmaları etik değerlerle yürütmektir.

  Arme, yangın ve patlayıcı ortamlar konusundaki deneyimini muayene kuruluşu olarak sürdürüyor. Sadece ATEX çalışmalarına odaklanmış bir şekilde aşağıdaki başlıklarda muayene hizmeti gerçekleştirilmektedir.

ATEX

Ürün Grubu/Ürün Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standart/Şartname/Açıklamalar
Ürün Grubu/Ürün Kullanım Amacı Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektrik Cihaz ve Tesisat
Muayene Türü/Modüller Tasarım, seçimin ve montajın patlayıcı ortam sınıfına uygunluğun kontrolü
Standart/Şartname/Açıklamalar TS EN 60079-14
Ürün Grubu/Ürün Kullanım Amacı
Muayene Türü/Modüller Beyan edilen patlayıcı ortam sınıfının doğrulanması