1. KAPSAM:

ARME muayene kuruluşunun TS EN ISO/IEC 17020 standardı çerçevesindeki ana politika ve hedeflerinin tanımlanmasıdır.

2. SORUMLULAR:

  • Genel Müdür
  • Yönetim Temsilcisi
  • Teknik Yönetici
  • Muayene Personeli

3. UYGULAMA:

3.1. Politika

ARME muayene kuruluşunun ana politikası; müşterilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki taleplerinin ilgili Kanun, Yönetmelik, ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak en üst düzeyde ve sürekli gelişen bir doğrultuda gerçekleştirilmesidir.

3.2. İlke, Değer ve Hedefler

ARME faaliyetlerini TS EN ISO/IEC 17020 standardında belirtilen “A Tipi” tarafsız ve bağımsız muayene kuruluşu olarak yürütür.

Bu doğrultuda ilke, değer ve hedefler;

  • Müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve toplumla güven ortamı oluşturacak bir çalışma sistemi oluşturmak,
  • Çalışmaları ekip anlayışı içinde birbirini destekleyerek başarıyla bitirmek,
  • Sürekli gelişmeyi hedeflemek,
  • Toplumun ve çevrenin ayrılmaz bir parçası olunduğunun bilinciyle çalışmaları etik değerlerle yürütmektir.

3.3. Bilgilendirme

Çalışmaların bu politika ve hedefler doğrultusunda yürütülmesi için politika ve hedefler kuruluş içinde ve dışında ilan edilecek, eğitimde kuruluş çalışanlarına duyurulacaktır.