İş Güvenliği

İş güvenliği çalışanların ve iş yerinin güvenliği için son derece önemli bir konudur.

İş güvenliği, herhangi bir işletme için en önemli önceliklerden biridir. Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için atabileceğiniz birçok adım vardır. Fakat güvenlik konusunda reaktif olmak yerine proaktif yani önleyici olmak önemlidir. İş yerinizde güvenliği bir öncelik haline getirmek çalışanlarınıza ve iş yerinize büyük fayda sağlayacaktır.

İş Güvenliği Tam Olarak Nedir?

İş güvenliği, işyeri kazalarının ve yaralanmaların önlenmesi ile ilgilenen çalışma alanıdır. Hem ilk etapta kazaların olmasını önlemek için alınan proaktif önlemleri hem de bir kaza sonrasında başa çıkmak için alınan reaktif önlemleri içerir. Bu alan, herhangi bir işyerinde var olabilecek çok çeşitli potansiyel tehlikeleri hesaba katması gerektiği için karmaşık bir alandır.

İş güvenliğine yönelik bir dizi farklı yaklaşım vardır. Ortak bir yaklaşım, tüm işyerlerinin uyması gereken güvenlik standartlarını geliştirmektir. Diğer bir yaklaşım, işçilere potansiyel tehlikeleri daha iyi tanımlayabilmeleri ve önleyebilmeleri için eğitim ve öğretim sağlamaktır. Bazı işyerlerinde ayrıca potansiyel riskleri belirlemek ve ele almak için çalışan güvenlik komiteleri vardır.

Nihayetinde iş güvenliğinin amacı işçileri zarar görmekten korumaktır. Yakın zamandaki istatistikler göze alındığında bu iş güvenliği konusu daha da önemli hale geliyor. İşyerleri, kazaları ve yaralanmaları önlemek için proaktif önlemler alarak ortamlarını herkes için daha güvenli hale getirebilir.

Arme İş Güvenliğinde 30 Yıllık Tecrübesiyle Yanınızda

Arme olarak iş güvenliği risklerinin etkin bir yönetim sistemi kapsamında yönetilebileceğine inanıyoruz. Üstlendiğimiz projelerde, bu yönetim sistemi bileşenlerinin teknik, idari ve eğitsel boyutlarına yönelik çözümler üretiyoruz.

Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve güvenliği alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar aşağıdaki gibidir.

 • İSG risklerinin değerlendirilmesi
 • İSG yönetim sistemi boşluklarının analizi ve sistem kurulumu
 • İSG yönetim sistemi ve uygulamalarına yönelik bağımsız denetim ve teftişler
 • Güvenlik kültürü geliştirme projeleri
 • İSG kampanyaları
 • İş güvenliği danışmanlığı
 • Alt işveren yönetimi
 • İş izin sistemi tasarımı
 • EKED sistemi oluşturulması
 • Sorun alanı odaklı diğer danışmanlık hizmetleri
 • İSG eğitimleri
 • İş güvenliği danışmanı istihdamı

İSG Karnesi

KARNE, Arme tarafından geliştirilen Bir İSG Denetim aracıdır. KARNE’nin geliştirilmesi esnasında uluslararası kabul görmüş benzer denetim model ve araçları incelenmiştir. Bununla sınırlı kalmayıp, mevzuat, teknik uygulama, kültürel özellikler gibi alanlar ülkemize özgü olacak şekilde geliştirilmiştir.

KARNE, aşağıdaki 4 ana alana odaklanmaktadır:

 • İSG Yönetimi ve Liderlik
 • Temel Mevzuat Gereklilikleri
 • Tehlikelerin Yönetimi
 • Eğitim ve Çalışan Katılımı

Bu dört ana alanda yapılan denetim toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Her bir ana alanın 100 puan içindeki ağırlıkları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla her bir ana alanda sorgulanacak kriterler, denetim soru sayıları ve soruların ağırlık puanları da farklıdır.

KARNE, bu 4 ana alanda yaklaşık 350 soruluk kontrol listesi ile kurumun geniş kapsamlı değerlendirilmesine olanak sağlamakta ve denetim sonucunu 100 puanlık bir skala üzerinden vermektedir. Denetim sonucu elde edilen puan, 4 ana alanın her birinden elde edilen puanların toplamından oluşmaktadır.

KARNE denetimi sonucunda, kurum kendi performasını nicel olarak görebilmekte, iyileştirme alanlarını netleştirebilmekte aksiyon planlarını oluşturabilmekte ve ilerleyen dönemlerde varmak istediği hedefi belirleyebilmektedir.

İş Güvenliği Konusunu Şansa Bırakmayın, Bize Ulaşın

İş yerinize özel ihtiyaçlarınızı karşılayan bir güvenlik programı geliştirmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi görmek için bugün bizimle iletişime geçin. Çalışanlarınızın güvenliğini ve tüm ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz uzmanlığı ve desteği sağlayabiliriz. Size hizmetlerimizin uzun vadede size nasıl zaman ve para kazandıracağını gösterelim.