Organik Kimya

Müşteri Organik Kimya
Müşteri Proje
Organik Kimya Proses Acilleri Eylem Planı
Müşteri Açıklama
Organik Kimya Proses acilleri kapsamında yangın, patlama, yayılma, sızıntı olaylarına yönelik sadeleştirilmiş acil durum eylem planlarının hazırlanması. Proje kapsamında, proses acillerine yönelik hassaslık değerlendirmesi (vulnerability asssesment) yapılmış ve yöneticilerin katılımıyla acil durum etki analizi workshop’ları gerçekleştirilmiştir.
Müşteri Başlangıç tarihi
Organik Kimya Aralık 2021
Müşteri Bitiş tarihi
Organik Kimya Nisan 2022