Pepsico

Müşteri PEPSICO
Müşteri Proje
PEPSICO İZİ İş İzin Sistemi Yazılımı
Müşteri Açıklama
PEPSICO Tüm fabrikalardaki İş İzin Sisteminin dijital platform üzerinden sürdürülmesi amacıyla firmaya özgü yazılım ve sistem tasarımı. İZİ’nin firmaya özgü olarak revize edilmesi.
Müşteri Başlangıç tarihi
PEPSICO Ocak 2022
Müşteri Bitiş tarihi
PEPSICO Temmuz 2022