İstanbul Sanayi Odası

Müşteri İstanbul Sanayi Odası
Müşteri Proje
İstanbul Sanayi Odası Yapısal İş Birliği ile İSG Alanında Kapasitenin Artırılması Projesi (Capacity Development in Field of OHS Through Structural Dialogue Project)” adlı ve “TREESP1.1.OHSMS/P-03/54” numaralı proje
Müşteri Açıklama
İstanbul Sanayi Odası Proje İSO üyesi ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 120 firmada; boşluk analizi, risk değerlendirme, aksiyon planı, değerlendirme raporu başlıklarından oluşmaktadır.
Müşteri Başlangıç tarihi
İstanbul Sanayi Odası Ocak 2022
Müşteri Bitiş tarihi
İstanbul Sanayi Odası Ağustos 2022